70 học viên được tập huấn về phòng, chống bạo lực giới

Thực hiện Dự án "Tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hòa Bình trong phòng, chống bạo lực giới", Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nâng cao năng lực thực hiện luật pháp, chính sách về phòng, chống bạo lực giới cho 70 học viên là cán bộ Hội Phụ nữ xã, công an viên, chi hội trưởng phụ nữ thuộc 8 xã thực hiện dự án tại huyện Đà Bắc và Yên Thủy.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn tại huyện Yên Thủy.
Tại lớp tập huấn, học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản trong hoạt động trợ giúp pháp lý, nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực giới như: kỹ năng cần thiết trong tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý (kỹ năng thụ lý vụ việc, tư vấn pháp luật, kỹ năng tư vấn trực tiếp và tư vấn bằng văn bản); nguyên tắc thực hiện tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý; các hoạt động nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực giới, xâm hại tình dục trẻ em.
Quá trình tập huấn, các học viên đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống cụ thể liên quan đến Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, phòng - chống bạo lực giới, xâm hại tình dục trẻ em trong thực tiễn hoạt động công tác tại địa phương.
                                              Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/

Tin mới

Các tin khác