Ngày phụ nữ sáng tạo

Từ năm 2011, Hội LHPN Việt Nam quyết định tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo 2 năm một lần vào dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10) nhằm khuyến khích, thúc đẩy tinh thần thi đua, khả năng sáng tạo trên mọi lĩnh vực của phụ nữ Việt Nam, hưởng ứng phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần xây dựng đất nước. Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các điển hình phụ nữ sáng tạo trên các lĩnh vực; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm sáng tạo của phụ nữ; tuyên truyền, quảng bá tiềm năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam. Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2011 đã thu hút tham gia của các cá nhân và tập thể từ 29 bộ ngành và 49 tỉnh/thành,trong đó có hơn 130 sản phẩm sáng tạo nhất được lựa chọn qua một quá trình chọn lọc và được trưng bày tại sự kiện chính.

Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ” do Hội LHPN Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc (UN Women) tại Việt Nam đồng tổ chức và nhận được sự hỗ trợ củaCơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID)với mong muốn khuyến khích, thúc đẩy các sáng kiến nhằm tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ Việt Nam; tôn vinh các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế và tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ.

Tin mới