Xây dựng mô hình kiểu mẫu tại tiểu khu Liên Sơn

Chị Phạm Hoài Thu, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) cho biết: Hội LHPN thị trấn có 2.117 hội viên, 78 tổ, 14 chi hội. Thực hiện cuộc vận động (CVĐ) "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đặc biệt là góp phần cùng địa phương thực hiện xây dựng huyện thành đô thị loại IV. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN huyện, thị trấn Lương Sơn xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư kiểu mẫu”, "Gia đình kiểu mẫu” và "Đoạn đường hoa mẫu” gắn với thực hiện CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại tiểu khu Liên Sơn.

Chi hội phụ nữ và đại diện tiểu khu Liên Phương, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) tham gia gắn biển "Gia đình mẫu".
Từ định hướng, chỉ đạo đó, Hội LHPN thị trấn tiến hành thực hiện các nội dung theo trình tự 5 bước: khảo sát, xây dựng kế hoach, tổ chức triển khai, ký kết và hoạt động mô hình với trên 320 hộ dân, 8 tổ dân cư. Tuy đặc điểm dân cư tại tiểu khu khá phức tạp (gồm nhiều lực lượng nông dân, công nhân, cán bộ công chức, viên chức, hưu trí, tiểu thương, đơn vị lực lượng vũ trang…), nhưng với sự quyết tâm, đồng thuận cao nếu tổ chức mô hình thành công sẽ có những điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc nhân rộng mô hình và có sức lan tỏa sâu, rộng.
Sau lễ phát động, ra mắt mô hình điểm vào cuối tháng 9/2019, Hội LHPN thị trấn đã xây dựng 14 bảng tiêu chí về khu dân cư kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu treo tại 14 nhà văn hóa tiểu khu, xóm trên địa bàn; treo bảng tiêu chí gia đình kiểu mẫu tại 20 gia đình; treo 8 bảng đường hoa mẫu tại các đường hoa. Các biển mẫu được treo ở những vị trí thuận lợi để mọi người dân, mọi lứa tuổi đều có thể đọc được nội dung bảng tiêu chí. Đã có đông đảo người dân tự nguyện đóng góp kinh phí để tổ chức ra mắt mô hình điểm với tổng số tiền trên 32 triệu đồng.
Hiện nay, mô hình hoạt động tích cực, hiệu quả. Các gia đình kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu cùng người dân tích cực thực hiện các hoạt động như: quét dọn đường làng, ngõ xóm, sắp xếp lại nhà cửa gọn gàng, bếp sạch sẽ, ngăn nắp; đường hoa tươi tốt, rực rỡ … Đặc biệt, vào ngày 20 hàng tháng, tổ vệ sinh môi trường sẽ khảo sát, lựa chọn địa điểm dọn vệ sinh trong tiểu khu. Mỗi hộ gia đình tại khu dân cư sẽ có 1 người cùng tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc đường hoa cùng tổ.
Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh, một trong 20 gia đình mẫu tham gia mô hình chia sẻ: Từ khi tham gia mô hình, các thành viên trong gia đình đều ý thức, gương mẫu hơn trong thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa. Đặc biệt luôn thực hiện các tiêu chí của CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Chị mong muốn mô hình sẽ được nhân rộng tại nhiều địa phương và luôn sẵn sàng là tuyên truyền viên tích cực trong xây dựng mô hình.
Qua việc thực hiện mô hình mẫu, nhận thức của người dân được nâng lên. Tinh thần đoàn kết cũng được vun đắp keo sơn. Sau khi thực hiện thành công mô hình mẫu, Hội LHPN thị trấn bắt đầu nhân rộng tới các tiểu khu, xóm. Các chi hội phụ nữ tiểu khu, xóm khác đã đến thăm mô hình mẫu tại tiểu khu Liên Sơn. Và những thành viên của mô hình mẫu đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực xây dựng mô hình ngày càng lan tỏa sâu rộng.   
                                                 Nguồn: baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác