vvvvvvvvvv

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

img 29
email
CONG THONG TIN
bai viet cho ban bien tap copy

Thống kê truy cập

4328488
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
329
1465
8820
4311470
19910
49187
4328488

Your IP: 18.207.108.182
Server Time: 2021-01-16 07:24:09

TIN TẬP HUẤN ĐẠI HỘI PHỤ NỮ NHIỆM KỲ 2016-2021

      Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm lỳ 2016 – 2021, Hội LHPN huyện/thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn đại hội.

     1. Hội LHPN huyện Mai Châu

Ngày 12/1/2016 Hội LHPN Huyện Mai Châu đã tổ chức Hội Nghị tập huấn Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội LHPN huyện quán triệt Chỉ thị số 03 - CT/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 04CT/HU của Ban thường vụ Huyện ủy Mai Châu và Kế hoạch 21/KH-BTV của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện về chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Hướng dẫn về công tác chuẩn bị báo cáo trình tại Đại hội, cách thu thập, nắm tình hình đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch và thống nhất lựa chọn Hội LHPN thị trấn Mai Châu là đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở sẽ được Đại hội trong quý I/2016.

2. Hội LHPN huyện Tân Lạc

Ngày 14/01/2016, Hội LHPN huyện Tân Lạc tổ chức tập huấn cho 60 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã tích cực thảo luận về: Kế hoạch chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp; Dự thảo Chương trình Đại hội phụ nữ cấp cơ sở; Hướng dẫn chuẩn bị văn kiện Đại hội; Hướng dẫn công tác tuyên truyền...

Theo kế hoạch, các cơ sở Hội sẽ tiến hành Đại hội xong trong quý II/2016. Hội LHPN xã Tử Nê được lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm của huyện, dự kiến tổ chức trong tháng 4/2016.

3. Hội LHPN huyện Kỳ Sơn

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, Hội LHPN huyện Kỳ Sơn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2016-2021 cho 50 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN huyện, các đồng chí  Ủy viên Ban Thường vụ  Hội LHPN các xã, thị trấn.

     Hội nghị đã triển khai các văn bản và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Kế hoạch số 226/KH-BTV của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Kế hoạch số 33/KH-BTV của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện về chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII;Hướng dẫn công tác tuyên truyền; hướng dẫn thảo luận góp ý văn kiện Đại hội cấp trên; Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội; hướng dẫn xây dựng báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động của cấp Hội nhiệm kỳ 2011-2016, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021... Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận một số nội dung của Điều lệ Hội, các nội dung liên quan đến văn kiện Đại hội, hướng xử lý một số tình huống liên quan khi tổ chức Đại hội.

4. Hội LHPN huyện Đà Bắc

Ngày 18/01/2016 Hội LHPN huyện Đà Bắc tổ chức tập huấn đại hội. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Hội LHPN huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn.

Hội nghị đã được quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 11/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch số 226/KH-BTV, ngày 15/12/2015 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hòa Bình về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Hướng dẫn chuẩn bị văn kiện Đại hội, hướng dẫn công tác tuyên truyền; Hướng dẫn một số các văn bản đại hội như: Nội quy, Quy chế đại hội, Nghị quyết đại hội, Chương trình, …

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận một số nội dung của Điều lệ Hội, các nội dung liên quan đến văn kiện Đại hội, hướng xử lý một số tình huống liên quan khi tổ chức Đại hội. Dự kiến đại hội điểm sẽ được tổ chức đầu quý II/2016 tại Thị trấn Đà Bắc.

5. Hội LHPN huyện Yên Thủy

Ngày 19/01/2016 Hội LHPN huyện Yên Thủy tổ chức tập huấn Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đã quán triệt Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch số 226/KH-BTV, ngày 15/12/2015 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hòa Bình về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Hướng dẫn chuẩn bị văn kiện Đại hội, hướng dẫn công tác tuyên truyền và yêu cầu Hội cơ sở chuẩn bị tốt nội dung báo cáo chính trị của Hội Phụ nữ cơ sở cần đánh giá đúng, khách quan thực trạng phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, phân tích những nguyên nhân, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, tổ chức tốt việc thảo luận, lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ vào dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ các cấp. Hướng dẫn một số các văn bản đại hội như: Nội quy, Quy chế đại hội, Nghị quyết đại hội, Chương trình, …

Tại hội nghị các đại biểu tham gia thảo luận và đưa ra những ý kiến, những khó khăn vướng mắc khi triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội tại cơ sở nhằm giúp các cấp Hội phụ nữ tổ chức thành công Đại hội phụ nữ trong năm 2016. Hội nghị đã thống nhất chọn Hội LHPN xã Phú Lai là đơn vị tiến hành Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các đơn vị còn lại./.

6. Hội LHPN huyện Lạc Sơn

Ngày 20/01/2015 Hội LHPN huyện tổ chức Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn.

Hội nghị đã triển khai kế hoạch chỉ đạo Đại hội, tổ chức Đại hội cấp cơ sở, kế hoạch chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở của Hội LHPN huyện, hướng dẫn chuẩn bị văn kiện Đại hội; hướng dẫn công tác tuyên truyền;  quy chế bầu cử, các văn bản dự thảo chương trình Đại hội và hướng dẫn xử lý một số tình huống liên quan đến công tác tổ chức Đại hội ở cơ sở.

Các ý kiến trao đổi trong hội nghị chủ yếu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội. Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các tổ chức Hội tập trung rà soát lại các chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước, chuẩn bị các văn kiện Đại hội; tham mưu với cấp ủy chỉ đạo Đại hội phụ nữ; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức  thành công Đại hội cơ sở.

            7. Hội LHPN huyện lương Sơn

Từ ngày 23 đến ngày 26/2/2016 Hội LHPN huyện Lương Sơn tổ chức tập huấn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho đội ngũ Ban Thường vụ Hội LHPN các xã, thị trấn, Hội trực thuộc.

Tại Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 7/2/2015 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch số 226/KH-BTV, ngày 15/12/2015 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hòa Bình về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Hướng dẫn chuẩn bị văn kiện Đại hội, hướng dẫn công tác tuyên truyền và yêu cầu Hội cơ sở chuẩn bị tốt nội dung báo cáo chính trị của Hội Phụ nữ cơ sở cần đánh giá đúng, khách quan thực trạng phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, phân tích những nguyên nhân, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, tổ chức tốt việc thảo luận, lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ vào dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ các cấp. Hướng dẫn một số các văn bản đại hội và các văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại hội nghị các đại biểu tham gia thảo luận và đưa ra những ý kiến, những khó khăn vướng mắc khi triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội tại cơ sở nhằm giúp các cấp Hội phụ nữ tổ chức thành công Đại hội phụ nữ trong năm 2016. Hội nghị đã thống nhất chọn Hội LHPN xã Nhuận Trạch là đơn vị tiến hành Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các đơn vị còn lại./.           

                                      Hội LHPN huyện Mai Châu, Tân Lạc, Kỳ Sơn, 

                                                Đà Bắc, Yên Thủy, Lương Sơn.

93255213 2858993500884172 4979702722136637440 o

pano

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ TỈNH HÒA BÌNH

Chịu trách nhiệm chính: Hoàng Thị Duyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình.

ĐT: 02183.853658 - Fax: 02183.894.895

Địa chỉ: xã Dân Chủ, thành Phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.