Hội LHPN thành phố Hòa Bình tổ chức lớp Bồi dưỡng Triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Vừa qua, Hội LHPN thành phố Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Hòa Bình tổ chức lớp Bồi dưỡng triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hòa Bình cho 100 chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường và đại diện các Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ.

78535302 2558426124274246 6805554922382163968 o

                                Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được Đ/c Dương Thị Hoa – Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sông Đà Hòa Bình trao đổi các chuyên đề: Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018,  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách  tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hướng dẫn thành lập tổ vay vốn theo quy định của Agribank; giới thiệu Bảo hiểm Bảo an tín dụng và Bảo an chủ thẻ.

Trong thời gian tới, Hội LHPN thành phố Hòa Bình sẽ phối hợp Agribank thành phố Hòa Bình triển khai thực hiện nội dung Thỏa thuận hợp tác đến 15/15 xã, phường. Đồng thời hướng dẫn Hội LHPN xã, phường phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các Tổ vay vốn trên cơ sở các Chi, tổ Hội phụ nữ theo đúng hưỡng dẫn về thành lập Tổ vay vốn của Agribank và Hội LHPN Việt Nam; triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, quy định của Agribank liên quan đến tín dụng đối với Tổ vay vốn và các đối tượng vay vốn.  

 

Đinh Thị Trà My – Hội LHPN thành phố Hòa Bình

Tin mới

Các tin khác