Triển khai Dự án “Tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hòa Bình trong phòng, chống bạo lực giới”

Sáng 4/9, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Dự án "Tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hòa Bình trong phòng, chống bạo lực giới”. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, MTTQ và một số Hội, đoàn thể cùng 16 xã của 4 huyện thuộc Dự án (Lạc Sơn, Mai Châu, Yên Thủy, Đà Bắc).

                                                                Toàn cảnh hội thảo. 
Dự án được tổ chức Oxfam tài trợ thông qua Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp. Hội LHPN tỉnh là chủ dự án. Dự án được thực hiện với tổng số vốn hỗ trợ trên 1,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2020.
Với mục tiêu: Tăng cường nhận thức pháp luật và thay đổi quan niệm về bình đẳng giới (BĐG) cho phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là phụ nữ các dân tộc thiểu số (DTTS) thông qua các hoạt động tập huấn, truyền thông, tư vấn pháp luật, hỗ trợ dịch vụ tư pháp và tăng cường phối hợp đa ngành trong thực hiện chính sách để góp phần thực hiện quyền BĐG và các quyền cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh. Dự án sẽ triển khai các hoạt động: Khảo sát thực trạng về BĐG ở địa bàn thực hiện dự án; tập huấn nâng cao nhận thức phụ nữ, trẻ em gái và thành viên cộng đồng về các Luật BĐG, Phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ), các hình thức BĐG và biện pháp bảo vệ; tổ chức hội thảo, tập huấn, tọa đàm nâng cao kiến thức pháp luật, tăng cường điều phối giữa các bên liên quan...
Dự án dự kiến các kết quả thu được cụ thể là: Nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm của 50% phụ nữ, trẻ em gái, nam giới, trẻ em trai vùng dự án về BĐG; cải thiện việc phối hợp giữa các bên liên quan với 60% cán bộ được tăng cường kiến thức, phối hợp thực hiện luật; 40% cán bộ truyền thông địa phương được nâng cao kỹ năng để thực hiện truyền thông tích cực thay đổi hành vi; 60% thành viên cộng đồng được tiếp cận thông tin kịp thời, dễ hiểu, biết được chức năng và địa chỉ tiếp cận dịch vụ tư pháp; góp phần nhân rộng các sáng kiến phòng, chống BĐG trong và ngoài tỉnh.
Tại hội nghị, Ban quản lý Dự án đã báo cáo tóm tắt khảo sát đầu kỳ của Dự án; báo cáo tóm tắt đánh giá 10 năm thực hiện Luật Phòng chống BLGĐ; thảo luận về thực trạng các vấn đề BLGĐ, xâm hại phụ nữ, trẻ em, công tác chỉ đạo, triển khai các chính sách liên quan tại các địa phương; kiến nghị, đề xuất và giải pháp thực hiện…
                                                                                                 Nguồn: baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác